• -11%
ksiazki_jezykowe_warszawa

Arbitraż handlowy. System Prawa Handlowego. Tom 8

9788325574772
310,61 zł 349,00 zł -11%
Brutto Najniższa cena w okresie 30 dni przed promocją: 314,10 zł realizacja 3-5 dni + wysyłka
86 egz.

 

Drugie wydanie tomu 8 Arbitrażu handlowego z serii Systemów Prawa Handlowego kompleksowo oraz wnikliwie prezentuje związane z tym zagadnienia, uwzględniając zmiany normatywne, najnowsze orzecznictwo, a także nowe opracowania literatury.

Autorzy omawiają nowe regulaminy UNCITRAL i najważniejszych sądów arbitrażowych polskich i zagranicznych, a także niezwykle ważne dla praktyki, najnowsze wytyczne arbitrażowe.

Publikacja uwzględnia zmiany wprowadzane ustawą z 24.7.2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów, która dokonała zmian odnoszących się do tzw. stadiów postarbitrażowych, wprowadzając co do zasady jednoinstancyjność postępowania skargowego i delibacyjnego, poddając je jednocześnie kognicji właściwego miejscowo sądu apelacyjnego.

Publikacja uwzględnia także zmiany wynikające z nowo uchwalonej ustawy – Prawo restrukturyzacyjne, która zasadniczo zmienia sposób traktowania postępowań arbitrażowych w postępowaniu upadłościowym oraz postępowaniach restrukturyzacyjnych. Nowa ustawa zrywa z nadmiernie rygorystycznym i nieprzychylnym dla sądownictwa polubownego podejściem przyjętym w ustawie z 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze i dopuszcza – pod określonymi warunkami – stosowanie arbitrażu także w razie niewypłacalności jednej ze stron.

W nowym wydaniu został uzupełniony wykaz stałych, morskich sądów polubownych oraz wykaz klauzul arbitrażowych BIMCO. Zwrócono także uwagę na praktyczne trudności w stosowaniu klauzul arbitrażowych w Unii Europejskiej.

W rozdziale poświęconym arbitrażowi inwestycyjnemu zwrócono uwagę na zagrożenia dla międzynarodowych umów o wzajemnej ochronie inwestycji (BIT) w kontekście prawa Unii Europejskiej, a także nowej umowy o współpracy handlowej i inwestycyjnej USA (TTIP). Uzupełniono rozważania na temat wpływu na arbitraż inwestycyjny regionalnych porozumień międzynarodowych. Przedstawiono także uwagi na temat wpływu na arbitraż inwestycyjny tzw. Zasad Przejrzystości UNCITRAL.

Dużym walorem publikacji jest omówienie projektu ustawy o wspieraniu polubownych metod rozwiązywania sporów oraz przedstawienie stanu statystycznego mediacji w sprawach cywilnych.

Publikacja w szczególności omawia:

 • pojęcie arbitrażu handlowego – skupiając się na przedstawieniu jego istoty, cech charakterystycznych, zalet i wad arbitrażu oraz odgraniczeniu go od innych form rozstrzygania sporów;
 • rodzaje arbitrażu handlowego – w tym: arbitraż krajowy, międzynarodowy, instytucjonalny, ad hoc, administrowany, ogólny, specjalistyczny;
 • charakter prawny tej instytucji – m.in. teorie doktrynalne arbitrażu, sposób regulacji prawa arbitrażowego w systemie prawa krajowego, zastosowanie norm soft law, zasady praworządności;
 • źródła prawa polskiego i międzynarodowego arbitrażu – z omówieniem najnowszych zmian wprowadzonych do regulaminów modelowych oraz zagranicznych, ich ewolucję i proponowane kierunki;
 • modele krajowej regulacji prawnej w aspekcie prawnoporównawczym oraz zagadnienia kolizyjnoprawne w międzynarodowym arbitrażu handlowym;
 • upadłość strony postępowania arbitrażowego, z uwzględnieniem nowo uchwalonej ustawy Prawo restrukturyzacyjne – wskazując cele arbitrażu i postępowania upadłościowego oraz wpływ upadłości na postępowanie arbitrażowe.

Publikacja porusza zagadnienia mające znaczenie dla praktyki arbitrażowej poprzez dokładne i wyczerpujące omówienie:

 • zdolności i zdatności arbitrażowej;
 • umowy o arbitraż;
 • pojęcia arbitrów i zespołu orzekającego;
 • postępowania arbitrażowego oraz kosztów postępowania przed sądem polubownym;
 • zakończenia postępowania arbitrażowego, w tym wyroku, zasad wyrokowania oraz innych sposobów;
 • zaktualizowane postępowanie postarbitrażowe.

W następnej części tomu opisano oraz przedstawiono ewentualne zmiany szczególnych dziedzin arbitrażu: morskiego; w umowach budowlanych; korporacyjnego; sportowego; inwestycyjnego oraz kwestię rozstrzygania sporów o nazwy domen internetowych.

Omówione zostały także zagadnienia pozostałe czyli arbitraż a alternatywne formy rozstrzygania sporów (ADR), z uwzględnieniem planowanych zmian legislacyjnych.

Publikacja skierowana jest przede wszystkim do praktyków. Jej Autorami jest grono wybitnych przedstawicieli doktryny, ale także specjalistów zajmujących się arbitrażem w praktyce.

Autor
Andrzej Kąkolecki
Andrzej Szumański
Andrzej W. Wiśniewski
Andrzej Wach
Gabriel Wujek
Jerzy Poczobut
Justyna Szpara
Maciej Tomaszewski
Maciej Łaszczuk
Marek Porzycki
Maria Hauser-Morel
Mirosław H. Koziński
Paweł Pietkiewicz
Paweł Podrecki
Piotr Nowaczyk
Sylwester Pieckowski
Tadeusz Wiśniewski
Rok wydania
2015
Rodzaj oprawy
Twarda
Wiek
15-99 lat
Seria
System Prawa Handlowego
Miejsce wydania
Warszawa
Liczba stron
1214
Data wydania
2015-09-25
Wysokość
235
Szerokość
155
Grubość
65
Wydanie
2
Grupa asortymentowa
Prawo, Aplikacja

Odkryj bogactwo wiedzy prawnej z wydawnictwem C.H. BECK! Teraz możesz mieć najlepsze książki prawnicze w zasięgu ręki - wybierz opcję odbioru osobistego w Warszawie lub wygodną dostawę wysyłkową. 

Bez względu na to, czy jesteś studentem prawa, praktykującym prawnikiem czy po prostu pasjonatem tematyki prawnej, nasze publikacje zapewnią Ci solidne podstawy i najnowsze treści. Skorzystaj z naszej oferty już dziś i zgłębiaj tajniki prawa z wydawnictwem C.H. BECK. Oferujemy najnowsze publikacje prawnicze, komentarze, kodeksy oraz wiele innych opracowań, które sprawią, że zagadnienia prawne staną się dla Ciebie jasne i interesujące. 

Tylko teraz publikacje wydawnictwa C.H. BECK w atrakcyjnych cenach, nawet do 20% taniej! Skorzystaj z promocji już teraz!

Brak opini
Produkt dodany do ulubionych