• -10%
ksiazki_jezykowe_warszawa

Zmiany w klasyfikacji budżetowej 2023

9788383560946
152,10 zł 169,00 zł -10%
Brutto Najniższa cena w okresie 30 dni przed promocją: 169,00 zł realizacja 3-5 dni + wysyłka
55 egz.

 

Szczegółowe omówienie zmian w klasyfikacji budżetowej dokonanych przez nowelizację z 11 lipca 2023 r.

Celem książki jest omówienie zmian w klasyfikacji budżetowej dokonanych przez nowelizację z 11 lipca 2023 r. wraz z pokazaniem konsekwencji tych zmian. Zawarto w niej również akt prawny, gdzie wyróżniono te zmiany.

Nowelizacja wprowadza nowe rozdziały (75076, 75690, 75691, 75692, 75693, 76594), uchyla rozdział 75114, zmienia nazwy części rozdziałów, zmieniając jednocześnie zakres operacji finansowych w nich ujmowanych (75004, 92504). W przypadku nowych rozdziałów wykorzystywanych do planowania pojawia się konieczność wprowadzenia zmian w systemach księgowych jednostek. Wynika to z faktu, że przy planowaniu będą stosowane inne rozdziały niż w ewidencji wykonania, a to wiąże się również z innym sposobem sporządzania sprawozdań z wykonania dochodów stanowiących dochody budżetu państwa.

Istotne zmiany zaszły również w układzie paragrafów dotyczących JST. Dokonano zmiany brzmienia § 065, poszerzając go o zwrot „innych dokumentów uprawniających kierowania pojazdami". Zgodnie z § 4 nowelizacji z 11.7.2023 r. objęcie podziałką § 065 dochodów z wydawania dodatkowych dokumentów innych niż prawa jazdy, dokonuje się już z dniem 15.7.2023 r. z mocą od 1.1.2023 r., co wymaga doszukania się dowodów księgowych na okoliczność pobrania dochodu za wydanie innego niż prawo jazdy dowodu uprawnień do kierowania pojazdem (np. pozwolenie wojskowe, międzynarodowe prawo jazdy – art. 4 ust. 1 pkt 1 KierujPojU). Skutkiem tego będzie konieczność dokonania zapisów korygujących (przeksięgowań) w lipcu 2023 r., ponieważ zapisy z miesięcy poprzedzających nie mogą być zmieniane. Zatem konieczne jest dokonanie przeklasyfikowania opłat za wydanie innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami, o ile takie dokumenty wydano. Ponadto uściślono rodzaj dotacji objętych podziałką § 204 (nowa nazwa różni się od dotychczasowej tym, że dodano słowo „celowa"), poszerzono zakres rodzajowy wydatków transferowych obejmowanych podziałką § 266 i 659 wraz z dodaniem objaśnień o zakresie jej stosowania (ta zmiana rodzi duże problemy dla samorządów), zmieniono brzmienie objaśnień do § 295 i 669 (wskazując, że należy w ich ujmować zwroty środków z Funduszu Pomocy i Funduszu COVID-19, dokonane w następnym roku po otrzymaniu).

Powyżej wspomniane zmiany weszły w życie z różnych terminach po ogłoszeniu 15.7.2023 r., z mocą od 1.1.2023 r., od 1.3.2023 r. oraz z mocą od 21.4.2023 r. Część zmian wchodzi w życie 15.7.2023 r., ale z założeniem, że będą miały zastosowanie po raz pierwszy na potrzeby planowania budżetu państwa na 2024 r.

Jednostki samorządu terytorialnego mają obowiązek dostosowania uchwał budżetowych na 2023 r. do zapisów nowelizacji w terminie do 14.10.2023 r.

Książka przedstawia m.in. zasady klasyfikowania zdarzeń związanych z:

  1. ujmowaniem wydatków na ośrodki rehabilitacji i azyle dla zwierząt (w związku ze zmianą zakresu operacji ujmowanych w dotychczasowym rozdziale 92504);
  2. ujmowaniem opłat przy wydaniu prawa jazdy (w związku ze zmianą nazwy paragrafu 065);
  3. ujmowaniem wydatków do paragrafów 295 i 669, które od 15.7.2023 r. otrzymały nowe objaśnienia, które wskazują, że należy w ich ujmować zwroty środków z Fun-duszu Pomocy i Funduszu COVID dokonane w następnym roku po otrzymaniu, co wiąże się z innym rozliczeniem tych zwrotów niż dotychczas;
  4. posługiwaniem się nowymi znaczeniowo paragrafami 266 i 659. Od 15.7.2023 r. ich stosowanie nie zawęża się do klasyfikacji wsparcia dla zarządców dróg publicznych, ale czyni z nich podziałki ogólne, jakie z zasady są wykorzystywane do klasyfikacji każdego wydatku JST na wsparcie innego podmiotu. Przepisy ustawy szczególnej dopuszczają możliwość udzielnia wsparcia innemu organowi lub podmiotowi, na tyle, na ile w klasyfikacji dla danego przejawu wsparcia nie przewidziano odrębnego i samodzielnego paragrafu wydatkowego. Za przykład może posłużyć wyodrębnienie podziałek na pomoc finansową między JST (§ 271 lub 630) oraz podziałki na wsparcie finansowe z budżetu JST dla policji, PSP i straży granicznej (§ 230, 617). Nowe paragrafy § 266 i 659 umożliwią chociażby zaklasyfikowanie wydatku budżetu JST na dopuszczoną w art. 4 ustawy o finansowaniu zadań publicznych darowiznę na rzecz państwowej lub samorządowej szkoły artystycznej. Jak wskazują objaśnienia i użyte w nich słowo „w szczególności" podziałki § 266 i 659 po ich nowelizacji obejmą nie tylko przejawy dofinansowania do kosztów infrastruktury kolejowej, koszty zarządzania drogami krajowymi i drogami publicznymi innych JST, ale również wsparcie na rzecz PGW „Wody Polskie", jak i potencjalnie każdy wyraz wsparcia, dla którego klasyfikacja nie przewiduje odrębnego i szczegółowego paragrafu wydatkowego.

W książce przedstawiamy:

  • omówienie zasad budowy klasyfikacji budżetowej, w tym opartych o SUMP,
  • omówienie zmian w zakresie klasyfikacji budżetowej wraz przedstawieniem konsekwencji wejścia w życie niektórych paragrafów z datą wsteczną,
  • ujednoliconą wersję rozporządzenia w sprawie klasyfikacji.

Dzięki tej publikacji rozwiążecie Państwo problemy związane z:

  • klasyfikacją w sprawozdawczości i planowaniu finansowym,
  • powiązań klasyfikacji z ewidencją księgową,
  • pułapkami w klasyfikowaniu.

Książka ta jest skierowana głównie do osób zatrudnionych w służbach finansowych ale powinna ona również spełnić oczekiwania ze strony innych grup zawodowych, w tym osób wykonujących typowe zawody prawnicze, jak radcowie prawni potwierdzający legalność opiniowanego budżetu lub innego dokumentu, w którym zastosowano klasyfikację.

Książka adresowana jest również do służb kontroli finansowej oceniających poprawność doboru podziałki klasyfikacyjnej zastosowanej przez praktykę finansową. Chcąc zakwestionować prawidłowość zastosowanej podziałki klasyfikacyjnej, powinno się to uzasadnić argumentami wynikającymi z budowy i struktury klasyfikacji.

Adresatem książki są także pracownicy organów administracji (w tym nadzoru nad samorządami) dokonujący urzędowej wykładni podziałek klasyfikacyjnych oraz osoby odpowiadające za przygotowanie nowelizacji, które uzupełniają lub korygują normy aktualnej klasyfikacji budżetowej.

Autor
Wojciech Lachiewicz
Rok wydania
2023
Rodzaj oprawy
Miękka
Wiek
15-99 lat
Seria
Sektor publiczny w praktyce
Miejsce wydania
Warszawa
Liczba stron
216
Data wydania
2023-08-10
Wysokość
238
Szerokość
165
Grubość
8
Grupa asortymentowa
Prawo, Aplikacja

Odkryj bogactwo wiedzy prawnej z wydawnictwem C.H. BECK! Teraz możesz mieć najlepsze książki prawnicze w zasięgu ręki - wybierz opcję odbioru osobistego w Warszawie lub wygodną dostawę wysyłkową. 

Bez względu na to, czy jesteś studentem prawa, praktykującym prawnikiem czy po prostu pasjonatem tematyki prawnej, nasze publikacje zapewnią Ci solidne podstawy i najnowsze treści. Skorzystaj z naszej oferty już dziś i zgłębiaj tajniki prawa z wydawnictwem C.H. BECK. Oferujemy najnowsze publikacje prawnicze, komentarze, kodeksy oraz wiele innych opracowań, które sprawią, że zagadnienia prawne staną się dla Ciebie jasne i interesujące. 

Tylko teraz publikacje wydawnictwa C.H. BECK w atrakcyjnych cenach, nawet do 20% taniej! Skorzystaj z promocji już teraz!

Brak opini
Produkt dodany do ulubionych