Odstąpienie od umowy konsumenta

Zgodnie z art. 27 ustawy z 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827 z dnia 24 czerwca 2014r.), Konsument który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni od niej odstąpić bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Jeżeli jednak Konsument wybrał sposób dostarczenia produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.


Szanowni Klienci,

W ciągu 14 dni od otrzymania towaru mogą Państwo bez podawania przyczyny zwrócić zakupiony towar. Odstąpienie od umowy może dotyczyć wszystkich Towarów objętych zamówieniem albo ich części.

Aby ułatwić Państwu zwrot towaru przygotowaliśmy oświadczenie o odstąpieniu od umowy, który zgodny jest z zapisami wyżej cytowanej ustawy. Można też skorzystać z wzoru oświadczenia przygotowanego przez ustawodawcę, który znajduje się poniżej.

W sytuacji, gdy dokonywali Państwo płatności za pobraniem lub gotówką przy odbiorze osobistym, prosimy aby w treści oświadczenia o odstąpieniu od umowy podać rachunek bankowy, na który zostanie zwrócona Państwu należność.

Zwracany Towar nie powinien nosić śladów korzystania poza koniecznymi do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Towaru. Co oznacza że odpowiadają Państwo za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z Towaru w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

Oświadczenie o odstąpieniu prosimy wysłać listem poleconym na nasz adres:

Poltax s.c.
ul. Obozowa 82a/17
01-434 Warszawa

lub drogą elektroniczną wysyłając skan oświadczenia na adres e-mail: info@poltax24.pl.

Ponoszą Państwo wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy tytułem odstąpienia od umowy tj. koszty opakowania, zabezpieczenia i nadania.

Przesyłki ze zwracanym Towarem nadane za pobraniem lub na koszt odbiorcy (Sprzedawcy) nie będą przyjmowane.

Informujemy, że zwracamy najtańszy oferowany w Sklepie koszt dostarczenia Towaru. Jeżeli wybrali Państwo sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas, informujemy że nie jesteśmy zobowiązani do zwrotu poniesionych przez Państwa dodatkowych kosztów.

Jednocześnie informujemy, że prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:
a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
b) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
c) dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Wzór pouczenia - załącznik nr 3 do Regulaminu sprzedaży:

Prawo do odstąpienia do umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (POLTAX D. Kowalski, A. Piontek Spółka cywilna, ul. Obozowa 82a/17, 01-434 Warszawa, tel. +48 22 6323838, fax. +48 22 6323838, info@poltax24.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

- Adresat: POLTAX D. Kowalski, A. Piontek Spółka cywilna, ul. Obozowa 82a/17, 01-434 Warszawa, info@poltax24.pl

- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

- Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

- Adres konsumenta(-ów)

- Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

- Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

W razie wątpliwości, zapraszamy do kontaktu pod adresem e-mail: info@poltax24.pl, telefonicznie: +48.22.6323838.

Produkt dodany do ulubionych