• -11%
 • Obecnie brak na stanie
ksiazki_jezykowe_warszawa

Tom I. Kodeks cywilny. Komentarz. Część ogólna. Przepisy wprowadzające Kodeks cywilny. Prawo o notariacie (art. 79-95 i 96-99)

9788325591120
Obecnie brak na stanie
292,81 zł 329,00 zł -11%
Brutto Najniższa cena w okresie 30 dni przed promocją: 296,10 zł

 

Komentarz uwzględnia stan prawny na dzień 1.3.2017 r. oraz stan literatury i judykatury na koniec 2016 r.

 1. Najobszerniejszy i najbardziej szczegółowy komentarz na rynku
 2. Najnowsze zmiany legislacyjne
 3. Precyzyjna nawigacja wewnętrzna
  • wyjaśnienie i pogrubienie najważniejszych pojęć,
  • szczegółowy podział wewnętrzny komentarza do danego artykułu,
  • numery tez pozwalające na sprawne korzystanie z wewnętrznych odesłań,
  • szczegółowy indeks rzeczowy z odesłaniami do numerów tez w poszczególnych artykułach
 4. Praktyczne ujęcie opracowywanych zagadnień - argumenty do obrony własnych racji
  • najnowsze orzecznictwo, z krytyczną oceną: najnowsza linia orzecznicza, a także rozbieżności w orzecznictwie,
  • gruntowne omówienie poglądów i stanowisk prezentowanych w doktrynie w odniesieniu do komentowanych zagadnień, konsekwencje oraz rozbieżności.
 5. Systemowe ujęcie tematu - obszerne opracowanie
  • część ogólna KC
  • przepisy wprowadzające KC (art. 1–125 KC, art. I–LXV PWKC).
  • przepisy o formie aktu notarialnego z Prawa o notariacie - art. 79–95, 96–99 PrNot.

Tom I zawiera komentarz do następujących zagadnień z KC: nadużycie prawa podmiotowego, ciężar dowodu, domniemanie dobrej wiary, osoby fizyczne (zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych, instytucja zamieszkania, uznanie za zmarłego), osoby prawne (w tym Skarb Państwa – jedyny podmiot, któremu osobowość prawną nadaje bezpośrednio KC), przedsiębiorcy i ich oznaczenia (prawo firmowe), mienie (pojęcia rzeczy, a zwłaszcza nieruchomości, a także ich części składowych i przynależności, a także pożytków przynoszonych przez rzeczy, oraz urządzeń przesyłowych), przedsiębiorstwo jako szczególny przedmiot obrotu, czynności prawne (a zwłaszcza kontrowersyjne i niezwykle istotne kwestie, budzące wiele problemów w praktyce, jak zawarcie umowy, forma czynności prawnej (i konsekwencje jej niedochowania), oświadczenia woli (moment złożenia, wady), sankcje wadliwych czynności prawnych), warunek, przedstawicielstwo (a w szczególności analiza niezwykle istotnych instytucji prawnych pełnomocnictwa i prokury), termin i przedawnienie roszczeń (z uwzględnieniem m.in. sposobu obliczania terminów, różnic między terminami zawitymi a terminami przedawnienia, okoliczności powodujących zawieszenie czy przerwanie biegu przedawnienia) oraz przepisy wprowadzające KC (prawo intertemporalne, przesądzające o zastosowaniu starego lub nowego prawa w razie jego zmiany – kwestie o dużej praktycznej doniosłości wobec częstych zmian prawa prywatnego). Autorzy omawiają także uregulowanie dotyczące jednej z niezwykle ważnych form czynności prawnych – formy aktu notarialnego zawarte w Prawie o notariacie.

Autorzy przedstawili całość problematyki związanej ze stosowaniem w praktyce poszczególnych przepisów Kodeksu oraz powstałe w związku z ich wykładnią wątpliwości. Powołano istotne z punktu widzenia praktyki orzecznictwo Sądu Najwyższego i innych sądów, a także wypowiedzi przedstawicieli doktryny – odnosząc się do najnowszych wydań poszczególnych komentarzy. Autorzy rozważają ponadto różne hipotetyczne przypadki zastosowania poszczególnych przepisów, które albo mogą zdarzyć się w praktyce, albo też praktyka może przynieść sytuacje do nich podobne, w których mogą znaleźć zastosowanie przedstawione w komentarzu argumenty.

Publikacja zawiera także skomentowane ostatnio uchwalone zmiany, wynikające m.in. z

 • ustawy z 16.12.2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz.U. z 2016 r. poz. 2255) dotyczących uregulowania reprezentacji przedsiębiorców przez prokurentów w wariancie mieszanym, tj. przy współdziałaniu z prokurentem członka organu zarządzającego (lub wspólnika uprawnionego do reprezentowania osobowej spółki handlowej,
 • ustawy z 5.9.2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1579) określające warunki, jakie powinny być spełnione do złożenia oświadczenia woli w formie elektronicznej,
 • ustawę z 16.12.2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2016 r. poz. 2259), które m.in. wprowadziły zasadnicze zmiany w definicji państwowej osoby prawnej. Obecnie państwową osobą prawną jest osoba prawna utworzona w drodze ustawy, na podstawie ustawy lub w wykonaniu ustawy przez organ administracji rządowej w celu realizacji zadań publicznych

 2) planowanych zmian wynikających m.in. z:

 • projektu ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz niektóre inne ustawy z pakietu ,,Konstytucji Biznesu”dotyczących prokury udzielonej przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą. Prokury będzie mógł udzielić przedsiębiorca podlegający wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego albo Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 • projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustawdotyczących m.in. m.in. wprowadzenie nowego przepisu – art. 421 § 1 KC. Zgodnie z nim ustanowienie kuratora będzie skutkowało wygaśnięciem prokury, a jednocześnie, zgodnie z projektowanym art. 421 § 2 KC, w okresie kurateli nie będzie możliwe ustanowienie prokury.

Komentarz jest dziełem kilkunastu Autorów, którzy łączą pracę naukową z praktyką. Autorzy są adwokatami, radcami prawnymi, specjalistami w Sądzie Najwyższym, Trybunale Konstytucyjnym, Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej czy Biurze Analiz Sejmowych. Unikalne połączenie wiedzy teoretycznej z dostrzeganiem potrzeb praktyki i praktycznych aspektów stosowania prawa wpłynęło korzystnie na jakość przygotowanych przez nich komentarzy.

Komentarz z pewnością okaże się przydatny zarówno dla praktyków, jak i dla przedstawicieli nauki.

Autor
Anna Zbiegień-Turzańska
Bogusław Lackoroński
Jędrzej M. Kondek
Konrad Osajda LL.M.
Mateusz Grochowski
Michał Raczkowski
Paweł Księżak
Paweł Popardowski
Przemysław Mikłaszewicz
Przemysław Sobolewski
Rafał Morek
Witold Borysiak
prof. UŁ
Łukasz Żelechowski
Rok wydania
2017
Rodzaj oprawy
Twarda
Wiek
15-99 lat
Seria
Komentarze Prawa Prywatnego
Miejsce wydania
Warszawa
Liczba stron
1260
Data wydania
2017-04-23
Wysokość
235
Szerokość
155
Grubość
68
Grupa asortymentowa
Prawo, Aplikacja

Odkryj bogactwo wiedzy prawnej z wydawnictwem C.H. BECK! Teraz możesz mieć najlepsze książki prawnicze w zasięgu ręki - wybierz opcję odbioru osobistego w Warszawie lub wygodną dostawę wysyłkową. 

Bez względu na to, czy jesteś studentem prawa, praktykującym prawnikiem czy po prostu pasjonatem tematyki prawnej, nasze publikacje zapewnią Ci solidne podstawy i najnowsze treści. Skorzystaj z naszej oferty już dziś i zgłębiaj tajniki prawa z wydawnictwem C.H. BECK. Oferujemy najnowsze publikacje prawnicze, komentarze, kodeksy oraz wiele innych opracowań, które sprawią, że zagadnienia prawne staną się dla Ciebie jasne i interesujące. 

Tylko teraz publikacje wydawnictwa C.H. BECK w atrakcyjnych cenach, nawet do 20% taniej! Skorzystaj z promocji już teraz!

Brak opini
Produkt dodany do ulubionych